Løsning af opgaver

Digital Strategi

Strategiarbejdet og de efterfølgende kort- og langsigtede planer er virkelig der, hvor du kan sikre dig mod uforudsete udgifter, spildt tid og ærgrelser. Har du brug for digital indsigt fra en person, der kender de fleste huller og bump i vejen, så læs trygt videre. Jeg kan hjælpe dig både med proces, styring og efterfølgende planer.

Forarbejdet

Mange, der arbejder med ecommerce, digital markedsføring, SoMe og hele den digitale verden, er ivrige for at komme i gang. Men det kan nemt blive en ferietur ud i det blå, hvor man ender på en blind markvej og bander. Jeg har selv siddet der.

Den overordnede strategi bør være på plads og i særdeleshed afstemt med virksomhedens øvrige strategier. Især hvis man vil spare tid og penge. Det er både demotiverende og dyrt at bakke baglæns i bakgear, fordi man bare gerne ville afsted.

Det vil jeg gerne spare dig for!

“Det véd vi jo godt. Vi kender om nogen markedet, kunderne og vores konkurrenter!” Og ja, det er klart. Men mange gange ligger der alligevel skjulte detaljer, som kan graves frem. Detaljer, som kan give uventede udgifter, men heldigvis også indtægter. 
Det kan føles fristende at hoppe over analyserne. Det føles ikke som fremdrift, det kan føles kedeligt modsat alt det andet spændende i den digitale verden, man også skal kigge på, og det kan også føles som selvfølgeligheder.

Start strategiarbejdet med analyser – uden at de behøver at blive store, tidrøvende og forkromede:

 • Analyse af virksomhedens digitale modenhed
 • SWOT analyse
 • Opgave analyse
 • Kunde-/målgruppe analyse

– er bare nogle stykker, som det absolut er penge værd at kigge på. Også i den digitale verden.
Måske ligger der allerede en del klart fra tidligere arbejde? Lige meget hvad, så er det arbejde, jeg hjælpe dig med.

Idé generering, Brainstorming (stilleleg), workshop – kært barn mange navne. Men det er her virksomhedens ressourcer kan sættes i spil og komme ind i et planlagt forløb.

En halv eller en hel dag med gule Post-Its, en tavle, en spilstyrer og virksomhedens digitale interessenter, kan sætte kursen for mange år frem. Selv om det for nogle kan virke som en ustruktureret form, så ender det altid med et struktureret resultat, som man kan arbejde direkte videre med.

Typisk afføder det interne afklaringer efterfølgende, men også en begyndende strategi og plan, som begynder at tage form.

Jeg kan styre dig igennem processen og sikre, at der kommer et brugbart resultat ud i den anden ende.

Resultatet

En Workshop resulterer altid i opgaver og afklaringer, før du er klar til at få tingene samlet i en digital strategi –  som igen kan føres videre til kortsigtetede og langsigtede planer for det digitale arbejde.

Efter endt strategiarbejde ligger det lige for at gå videre med KPI’erne som målepunkter, samt med de operationelle planer. Planerne har opgaver, der tager afsæt i alle de idéer, der er godkendt af de interessenter, der har medvirket til den samlede strategi.

Fælles fodslag og rodfæste i virkeligheden gør det nemlig  nemt at gå til – men det sikrer også at alle arbejder med og holder samme retning. KPI’erne sikrer dig pejlemærkerne, som fortæller, at du er på ret kurs.

Jeg slipper dig ikke, før end du er tryg ved at gå videre selv.

Strategiarbejdet vil naturligt lægge op til dine KPI’er samt både de kortsigtede og de langsigtede planer. Sagt på en anden måde, så ligger det lige for med en digital strategi i hånden, at gå videre med de operationelle planer, der blandt andet kan dække:

 • Systemvalg og kravspecifikationer
 • Website/webshop opbygning
 • Vareudvalg
 • Digital markedsføring
 • SoMe opbygning
 • Mail markedsføring
 • Rekruttering
 • Valg af eksterne samarbejdspartnere
 • KPI’er
 • Afrapporteringer
 • Osv.

Hvor stor en del du har behov for hjælp til, vil det vise sig igennem processen. Du har mig til rådighed, så længe du har behov, og jeg følger dig og dine opgaver til dørs.

Læs også mere om de andre hovedgrupper, som jeg kan hjælpe dig med: